İlk yerli üretim Shiploader

Shiploader (Gemi yükleme vinçleri)

Türkiye de ilk kez yerli tasarımı ve imalatı yapılan 1500 t/h Kapasiteli Dökme Yük Gemi Yükleme Vinci (Shiploader ) başarıyla devreye alındı.

Play Video
“Dünya ticaret hacminin artması sürecinde deniz yolu taşımacılığının önemi, limanlara giriş yapan gemilerin sayısı ve yük hacimleri de artmaktadır. Deniz yolu taşımacılığının temel bileşenlerinden olan limanların sayı ve kapasitesi gelişmektedir. Ticaret ve ulaşımı destekleyen limanlar, bulundukları kentin ve bölgenin ekonomik gelişimi için önemli imkânlar sunmakta; çeşitli ticaret merkezleri arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Bu bağlamda, limanların artan ihtiyaçları karşılamaya hazır hale gelmesi için küresel ölçekte büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Ülkemizde ihracata yönelik gelişen madencilik sektörünün , liman yüklemeleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığımız analiz neticesinde , limanlarımızda bu tip bir dökme yük yükleme vincinin öncelikli olarak yurt içi pazarda ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayarak ithalatı önlemek , daha sonrasında da global pazarda pay sahibi olarak ülkemiz ihracatına katma değer sağlamaktır. Projemiz ile gemilere demir cevheri, kömür, gübre, tahıl , soda külü ve / veya benzeri malzeme dökme katı maddelerin yüklenmesi için kullanılabilecek yüksek kapasiteli bir Dökme Yük Gemi Yükleme Vinç(Ship loader) sistemi tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir.
 
Ürün gerçeklenmesi ile konusunda dünya çapında isim yapmış , ülkemizdeki limanlara ürün satmış olan yabancı firmalarla teknolojik olarak rekabet edilebilme imkanı doğmuş olup,  şuana kadar tamamı ithal olarak sağlanan ürünün yerli hale getirilmesi , firmamız ürün portföyüne yeni bir ürün kazandırılması ile yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızın arttırılması hedeflenmektedir.”