Bilgi Güvenliği Politikası

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.ş. Bilgi İşlem Birimi kapsamında kullanılan, tüm yazılımları, Kuruluşsal iş süreçleri yönetimi bazında tüm donanım ve yazılımları, tüm sunucu sistem elemanlarını ve son kullanıcı bilgisayarları ile bunlara ait destek bakım hizmetleri, siber güvenlik ve sızma testi hizmetleri dahilindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını kapsar olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.şbilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi.

  • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
  • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
  • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.