Halka Arz Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri

› Şirket Bilgileri

Şirket Hakkında Genel Bilgiler
Şirket Esas Sözleşmesi
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu
Şirket Organizasyon Şeması

› Halka Arz
» SPK Onaylı İzahname ve Ekleri

İzahname
Bağımsız Denetim Raporu
Genel Kurul İç Yönerge
Bağımsız Hukukçu Raporu
Hukukçu Sorumluluk Beyanı
Bağımsız Denetim Raporları
Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
Fiyat Tespit Raporu
 

Fon Kullanım Yeri Raporu
Fon Kullanım Yeri Raporu 2023-1
Fon Kullanım Yeri Raporu 2023-2
Fon Kullanım Yeri Raporu 2023-3

Değerleme Raporları ÖZEL 2022 133 BÜLBÜLOĞLU ARSA OSB
Değerleme Raporları ÖZEL 2022 135 BULBULOGLU OTEL
Değerleme Raporları ÖZEL 2022 136 BÜLBÜLOĞLU FABRİKA 2
Değerleme Raporları ÖZEL 2022 134 BÜLBÜLOĞLU FABRİKA

Gayrimenkul Değerleme Beyan Formu
Özel Durum Açıklamaları
Pay Tebliği Varsayım Raporu 2023-1
Pay Tebliği Varsayım Raporu 2023-2
Pay Tebliği Varsayım Raporu 2023-3
Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı 2023-1
Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı 2023-2

› Faaliyet Raporları

2019 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
2023-1 Yılı Faaliyet Raporu
2023-2 Yılı Faaliyet Raporu
2023-3 Yılı Faaliyet Raporu

› Finansal Bilgiler

Finansal Sonuçlar 2018-2019-2020-2021 ve 01.01.2022-30.09.2021
Finansal Sonuçlar 2022
Finansal Sonuçlar 2023-1
Finansal Sonuçlar 2023-2
Finansal Sonuçlar 2023-3

› Kurumsal Yönetim

»Komiteler

Denetim Komitesi Çalışma Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

» Politikalar

Bilgilendirme Politikamız
Kar Dağıtım Politikamız
Bağış ve Yardım Politikamız
Ücret Politikamız

› Genel Kurul

» 2022 Genel Kurulu

BVS GK GÜNDEM VEKALETNAME BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022
BVS GK ÇAĞRI METNİ 2022
BVS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI (26.04.2023) 
BVS 2022 GENEL KURUL HAZİRUN

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Nisan 2023
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları Nisan 2023 
Denetim Komitesi Çalışma Esasları Nisan 2023

› Kurumsal Uyum Rapor