Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Bülbüloğlu Vinç San. Ve Tic. A.Ş. olarak ülkemiz vinç imalat sektöründe lider konumumuzu korurken, oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi (9001, 14001, 45001) ile amaç ve bağlamına uygun olmayı;

 • Kalite çevre ve İSG süreçlerinde yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirmeyi, standart gerekliliklerine uymayı,
 • “Önce İnsan” yaklaşımını benimseyerek faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, olası kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Olumsuz çevresel etkileri önleyerek tedbirler almayı,
 • Kalite, çevre ve İSG kapsamında belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşmayı enerji, ham madde ve insan kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle kalite, İSG ve Çevre alanında tüm personelimizin farkındalığını arttırmayı,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
 • İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygun olmayı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Gelişen teknolojiyi takip ederek ürün ve personellerimizde sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile kalite, çevre ve İSG süreçlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Bülbüloğlu