Taahhütname

Taahhütname

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  temel prensipleri olan;
 
• Tarafsız
• Bağımsız
• Gizlilik ve Dürüstlük ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek için;
 
a. Muayene uygulamalarında yer alan tüm yöneticilerin ve muayene personelinin, muayene prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını, bunu “Gizlilik Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi” imzalayarak sağlayacağını,
 
b. Tarafsızlığı tehdit eden risklerin belirlenerek, periyodik olarak gözden geçirileceğini, risk analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınacağını, her türlü tarafsızlığın, tehdit edici durumun periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız denetleme ve tarafsızlığı koruma kurulu tarafından değerlendirileceğini,
 
c. Müşterimiz ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikâyet ve itirazların hiçbir etki altında kalmadan tarafsız bir göz ile değerlendirileceğini ve çözümleneceğini,
 
d. Üst yönetim tarafından, hizmet verilen konularda kararların alınmasında hiçbir şekilde çalışanların üzerinde baskı veya etki oluşturulmayacağını,
 
e. Çalışanlarının, muayene faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunulmayacağını, muayene faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 
f. Tüm müşteri bilgi ve belgelerinin gizli tutulacağını, kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 
g. Standartlarda belirtilenlerin dışında müşteri hakkındaki bilgilerin firmanın yazılı izni olmaksızın, üçüncü tarafa açıklanmayacağını, bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açıklanması durumunda, kuruluşun sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 
h. Bütün çalışanlarının, muayene hizmeti talebinde bulunan müşterilerin ve BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 
i. Muayene, test işlemleri sırasında, muayene işlemi yapılacak kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak, hizmet alan kuruluşun ticari rakibi olan kuruluşlarla ilişki içerisinde olunmayacağını,
 
j. İlgili bütün tarafların verilen muayene hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
 
k. Hizmet talebinde bulunan kişi veya kuruluşların müracaatlarının kabulünde, BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ile çıkar çatışmasına sebep olabilecek konuların analiz edileceğini, hizmetin sunulup sunulmayacağının yapılan analiz sonucuna göre değerlendirileceğini ve yürütülen bütün faaliyetlerde “ Müşteri Memnuniyeti ” nin esas alınarak gerekli kaynakların sağlanacağını,
 
l. Yönetici ve personelimizin belgelendirme veya muayene sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek tüm gelişmeleri üst yönetime bildireceğini ve üst yönetimin bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verecek durumları engelleyeceğini ve gerekli tüm tedbirleri alacağını,
 
Beyan ve taahhüt ederiz.
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Önder BÜLBÜLOĞLU